Closes: 22/09/2018
Posted: 22/08/2018
Back to results
Get on board with Shelter Cymru

This is an exciting time for Shelter Cymru .We have developed a new vison which seeks to build a mass movement of campaigners and we want to grow our advice services to help more people facing or experiencing homelessness in Wales.

Shelter Cymru’s Board of Trustees are looking to appoint new members who are able to contribute to these aims.

We aim to maintain a balanced range of experience and expertise on the Board of Trustees in order to deliver strong and effective governance, strategic development and clear decision making. In this recruitment round we would particularly welcome applications from women, who are residents of north Wales and may have had recent experience of homelessness or severe housing need, and/or a background in any of the following areas: finance, user involvement, social exclusion, housing advice and health and well-being.

Shelter Cymru believes that everyone in Wales should have the right to a decent, secure home.

For further information please contact Melanie: humanresources@sheltercymru.org.uk
Visit www.sheltercymru.org.uk

Ymunwch â Shelter Cymru

Mae hwn yn amser cyffrous i Shelter Cymru. Rydym wedi datblygu gweledigaeth newydd sy’n anelu i greu mudiad torfol o ymgyrchwyr, a rydym am ehangu ein gwasanaeth cynghori er mwyn helpu mwy o bobl sy’n wynebu, neu sy’n profi, digartrefedd.

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Shelter Cymru yn bwriadu penodi aelodau newydd sy’n medru cyfrannu i’r amcanion hyn.

Y nod yw cynnal cydbwysedd o ran profiad ac arbenigedd ar y Bwrdd Ymddiriedolwyr er mwyn cyflwyno llywodraethiant cryf ac effeithiol, datblygiad strategol a phenderfyniadau clir. Yn y cylch recriwtio hwn byddem yn croesawu’n arbennig geisiadau gan fenywod sy’n byw yng ngogledd Cymru ac sydd o bosib â phrofiad diweddar o ddigartrefedd neu angen tai difrifol, a /neu â chefndir yn unrhyw un o’r meysydd canlynol: cyllid, cysylltiad defnyddwyr, cynhwysiad cymdeithasol, cyngor tai a iechyd a lles.

Mae Shelter Cymru yn credu y dylai pawb yng Nghymru gael yr hawl i gartref gweddus a diogel.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Melanie: humanresources@sheltercymru.org.uk

Ewch i www.sheltercymru.org.uk
Investment Risks Update
Matt Ritchie talks to Kier Boley of GAM about the latest risks in investment and what charities should be doing to avoid them.

Most read stories...
World Markets (15 minute+ time delay)
FTSE
7,441.20
+47.24
S&P 500
2,651.50
+14.52
Nikkei 225
22,938.73
+127.65